รุ่นที่ 5

เผยเเพร่เมื่อ 220 เข้าชม
 1. นางวิภา แก้วเคน
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  สถานที่ทำงาน หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสกลนคร
  081-8726955
 2. นายอรรณพ มาลีลัย
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  สถานที่ทำงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
  085-7638674