ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 5

เผยเเพร่เมื่อ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 5 ตั้งแต่บัตนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60 ติดต่อ 081-9747709 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาการใช้สถิติและโปรแกรม LISREL for Windows เพื่อการวิเคราะห์ผลด้านสถิติการวิจัยขั้นสูง

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาการใช้สถิติและโปรแกรม LISREL for Windows เพื่อการวิเคราะห์ผลด้านสถิติการวิจัยขั้นสูง

ประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

Facebook Page