เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 5

เผยเเพร่เมื่อ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รุ่น 5 ตั้งแต่บัตนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60 ติดต่อ 081-9747709 รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์